!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklar information

Mäklarinformation brf Soldäcket

Uppdaterad 2017-09-08

 

Välkommen till vår informationssida för mäklare, här finns grundläggande information om vår förening.

För ytterligare information ber vi dig kontakta föreningens mäklaransvarige; Kontaktinformation

 

______________________________________________________________________________________

Observera att korrektheten eller tillförlitligheten av den information och dokument som görs tillgängliga på den här sidan inte på något sätt kan garanteras av föreningen. I den mån någon mäklare, säljare eller köpare helt eller delvis lägger någon vikt vid informationen eller dokumenten måste den eller dessa i varje enskilt fall verifieras av parterna.

______________________________________________________________________________________

 

Vid visning av lägenheter i vår förening, ställ INTE upp entree dörrarna med gummiband, dörrstopp eller klossar. Detta förstör dörren och dess automatik. Använd knappen just på insidan av entree dörren för att hålla porten öppen för visning eller flytt. Glöm inte att stänga av den efter visning eller flytt igen.

 


 

Andrahandsuthyrning

Föreningen avgör fall till fall tillåtelse för andrahandsuthyrning, måste alltid tillfåga styrelsen innan alla typer av uthyrning.

 

Barnvagns- och rullstolsförråd

Finns i fastigheterna.

  

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättstillägget som normalt tillkommer för en hemförsäkring ingår i föreningens försäkring. Medlemmar behöver därför inte teckna eget bostadsrättstillägg.

  

Bredband/nätverk

Föreningen är ansluten med fiber till Ownit och varje lägenhet är ansluten med 500-1000 Mbps fiber. En WIFI router/tjänstefördelare ingår i varje lägenhet för att fördela ut telefoni, bredband och TV.
Bredband "ingår" i årsavgiften, men redovisas separat på månads avgiften. Avgiften är just nu 140:-/månad. (Den redovisas tillsammans med TV avgiften på månadsavin)

 

Cykelförråd

Finns 3 stycken cykelförråd i fastigheten.

 

Energideklaration

Fastigheternas energideklaration finns bifogad nedan.

 

Föreningens omfattning

Föreningen omfattar 2 hus med totalt 42 lägenheter med adress Per Ludvig Lindgrens Terrass 2 – 4, Stockholm.

 

Föreningslokaler

Föreningen har inga allmänna lokaler såsom hobbyrum, gästrum eller liknande.

 

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd i källaren

 

Garage- och MCplatser

Förening har 35 bilplatser och 9 MC/mopedplatser i garaget

Medlemmar har möjlighet att hyra garageplats för personbil eller MC/Moped

Garageplatserna förmedlas och administreras av Skanska Nya Hem.

 

Husens färdigställande

Våra två hus färdigställdes för inflyttning under november – december 2011.

Husen är ritade av AIX Arkitekter och de är byggda av Skanska Nya hem.

http://www.aix.se/projekt/kv-soldacket 

 

Hushållsel

Föreningen har gjort en central upphandling av el vilket ger medlemmarna ett fördelaktigt pris på den rörliga delen. Hushållsel avräknas varje kvartal för faktisk kostnad.

Vid överlåtelse av lägenheten, så måsta säljare och köpare komma överens hur avräkning av elen skall göras vid överlåtelsetillfället. 

Varje lägenhet kan logga på en hemsida för att se sina egna elförbrukning och statestik.

 

In- och utträdesansökan

Skickas till ekonomiska förvaltaren.

 

Juridisk person

Godkänns inte.

 

Kreditupplysning

Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar.

 

Källsorteringsrum

Föreningen har sopsug mellan husen för hushållsavfall och ett källsorteringsrum för tidningar, plast, papper och glas m.m.
(Det finns inget grovsoprum i föreningen, grovsoppor måste medlem själv köra till en återvinnings station)

 

Pantbrev

Vår ekonomiska förvaltare har mandat att skriva under pantbrev.
Skicka över pantbrev till ÖBF för underskrift.

Se kontaktinformation om ÖBF, Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB i Åkersberga, längst ner på denna sida.

 

Stadgar

Finns för nerladdning längst ner på denna sida.

  

Teknisk och ekonomisk förvaltning

Föreningen köper all förvaltning av externa leverantörer.
Informatiom om vår ekonomiska förvalter ser ni längst ner på denna sida.

 

Telefon

Varje rum, undantaget våtrum, har nätverksuttag för telefoni eller data.

Digitalt telefoniabonnemangs avgiften ingår i månadsavgift för Bredbandet. Ett telefoni avtal måste dock tecknas direkt med Ownit.

 

Tomten

Fastigheterna står på en tomträttsavgäld.

 

TV

Ownit är leverantör av digitala sändningar via bredbandet. Ett grundutbud ingår i årsavgiften. En digitalbox ingår i varje lägenhet.
Avgiften är nu 70:- per månad för ett grundutbud. (Men avgiften redovisas separat på månadsavin tillsammans med Bredbands avgiften).
Önskar man fler kanaler än grundutbudet, kan man teckna ett eget avtal direkt med Ownit från tex Cmore eller Viasat.

 

Tvättstuga

I föreningen finns en tvättstuga som bokas på bokningstavlor med cylinder.
I tvättsugan finns 2st tvättmaskiner, 1 st torktummlare, 1 st mangel och ett torkskåp.

 

Vatten och värme

Kostnad för vatten och fjärrvärme ingår i årsavgiften just nu, men kan komma att ändras.

Varje lägenhet är förberedd med separat mätare för vatten och el förbrukning. Dessa kan nås via en websida som respektive lägenhetsinnehavare har inloggning till.

 

Ventilation

Byggnaderna är utrustade med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Frånluft tas från kök och WC/bad och tilluft via don i golv i sovrum och vardagsrum. Spiskåpan har konstant flöde och vid matlagning fälls kåpan ut för ökad osuppfångning.

 

Årsredovisning

Det senaste finns för nerladdning nederst på denna sida.

 

Äkta förening

Brf Soldäcket betraktas som äkta förening då vi dels har minst tre bostadslägenheter och dels minst 60% av hela taxeringsvärdet för föreningens fastighet belöper på de till medlemmarna med bostadsrätt upplåtna bostadslägenheterna.

 

Ändamål

Lägenheterna skall användas som permanentbostad.

 

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter

För arbete med överlåtelse av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Köparen svarar, enligt stadgarna, för att överlåtelseavgiften betalas.

 

För arbete med pantsättning av bostadsrätt tas en pantsättningsavgift ut med 1% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

 

 

Ekonomisk förvaltare:

Den ekonomiska förvaltningen sköts genom avtal med ÖBF,
Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB i Åkersberga.

Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB
Box 550
184 25  Åkersberga

Tel 08-544 109 70.


E-mail: info@obfab.se

Websida: www.obfab.se

 

Dokument

ÅF ED Brf Soldäcket_PLLT2_id 545784_2013-08-15.pdf 2014-08-18
ÅF ED Brf Soldäcket_PLLT4_id 556296_2013-08-15.pdf 2014-08-18
stadgar_brf_soldacket.pdf 2011-10-25
Årsredovisning 2017 Brf Soldäcket.pdf 2018-09-11
Årsredovisning 2016 Brf Sodäcket.pdf 2017-05-23
Årsredovisning 2015 Brf Sodäcket.pdf 2016-05-24
Årsredovisning 2014 Brf Soldäcket.pdf 2015-05-11
Årsredovisning 2013 Brf Soldäcket.pdf 2014-06-09
Årsredovisning 2012 Brf Soldäcket.pdf 2013-08-19
Årsredovisning 2011 Brf Soldäcket.pdf 2013-08-21
Årsredovisning 2010 Brf Soldäcket.pdf 2013-08-21