!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Trivsel- och ordningsregler för Brf Soldäcket

 

Vi vill att Brf Soldäcket ska vara en förening som man vill bo kvar i och som andra gärna vill flytta till. Vi hoppas att du både förstår och respekterar föreningens trivsel- och ordningsregler. Om vi alla hjälps åt att hålla efter i fastigheten så kan vi slippa kostsamma städ- och nödutryckningar som vi ju alla får finansiera genom månadsavgifterna.

 

Detta dokument uppdateras kontinuerligt av styrelsen i Brf Soldäcket.

 

 

LUGN OCH RO

Ljud fortplantas lätt och kan därför höras flera våningar. Inga störande verksamheter mellan kl 22.00 och 07.00. Borrande eller spikande får göras mellan kl 09.00 och 20.00. Tänk på att ljudet i trapphuset fortplantas – så tala med normal samtalston och undvik att föra oväsen.

 

 

GEMENSAMMA UTRYMMEN

På grund av brandsäkerheten är det viktigt att ingenting förvaras i trapphusen. De ska vara fria från föremål, även dörrmattor.

 För barnvagnar, cyklar och rollatorer finns särskilda rum.

 

 

LÄGENHETSFÖRRÅDEN

Ur brandsäkerhetssynpunkt ska dörrarna till förråden hållas stängda. Förvara inte föremål som kan orsaka brand eller explosion i förråden. Gångarna ska hållas fria från saker.

 

 

TVÄTTSTUGA

Tvättstugeregler är anslagna i tvättstugan. Tvättstugan ska alltid lämnas rengjord och avtorkad efter avslutat tvättpass.

 

 

BALKONGER OCH TERRASSER

Vi förutsätter att balkongerna inte används som förråd. Blomlådor ska placeras på balkongräckets insida.

Piskning eller skakning av mattor på balkong eller från fönster är inte tillåten.

Insynsskydd på balkongerna ska vara av markisväv, typ Sandatex färg 15/79, motsvarar färgkod S1500-N.  Insynsskydd får inte monteras ovanför balkongräcket.

Tillstånd från styrelsen krävs för uppsättning av markis. Kontakta styrelsen för information om typ av fästen etc. Färg 4502Y, markisväv Sandatex 94/15.

 

 

KÄLLSORTERINGSRUM

Föreningen har ett källsorteringsrum i hus 2. Här kan tidningar, kartonger, glas och mindre elartiklar lämnas.

Allt som det inte finns markerade kärl för, ansvarar du själv för att transportera bort.

 

 

RÖKNING

Tänk på att tobaksrök kan leta sig in i grannarnas lägenheter så visa hänsyn och undvik därför rökning på balkonger/terrasser. Rökning i trapphus och andra gemensamma utrymmen är absolut förbjuden.

Inga fimpar får slängas på föreningens mark.

 

 

GRILLNING

Grillning på balkonger och terrasser är tillåten, dock endast med gasol- eller elgrill.

 

 

CYKELRUM OCH PARKERING AV CYKLAR OCH MOPEDER

Cyklar ska förvaras i cykelrummen. Cyklar och mopeder etc får ej parkeras framför husen på PLLT 2 och 4. Området där liksom kajen är klassificerat som brandgata och det måste finnas utrymme för brandbilar och ambulans.

 

Tänk på att det är absolut förbjudet att förvara mopeder i cykelrum som inte har en direktutgång mot det fria.

 

 

 

Mars -16

Dokument

Trivselregler Soldäcket 2.1.pdf 2016-04-13