!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Kallelse och agenda till ordinarie årsstämma i Brf Soldäcket 29/5 2018

Publicerad: 2018-05-15 | Uppdaterad: 2018-05-20

Kallelse och agenda till ordinarie årsstämma i Brf Soldäcket

Medlemmar i Brf Soldäcket kallas till ordinarie årsstämma i Brf Soldäcket.

Angående val, röstberättigande och fullmaktsförfarande se våra stadgar. (Stadgar finns bl a tillgängliga på Brf Soldäckets hemsida www.brfsoldacket.se).

Datum och tid: tisdag 29 maj 2018 kl 18:30

Plats: Danvik Center, Hästholmsvägen 28

Dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

 4. Fastställande av dagordningen

 5. Förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 9. Föredragning av revisionsberättelsen

 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 12. Beslut om resultatdisposition

 13. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår

 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

 15. Tillsättande av valberedning

 16. Val av revisor och suppleant

 17. Övriga ärenden, vilka anges nedan:
  Motion 1, Stadgeändringar, med bilagor 1-4 – från arbetsgruppen ”stadgar”

 18. Stämmans avslutande

 19. Kaffe och bulle serveras på stämman

  Välkomna!

Ladda hem kallelsen med motions bilagor nedan!!

Dokument

Kallelse och agenda till årsstämma 18.pdf 2018-05-15
Motion 1 bilaga 1.pdf 2018-05-15
Bikaga 2 BRF Soldäcket orginal -stadgar.pdf 2018-05-20
Bilaga 3 180515 Förslag Nya stadgar.pdf 2018-05-15
Bilaga 4 Vägledning inre underhållsansvar .pdf 2018-05-15
Gamla stadgar jmf förslag Nya stadgar.pdf 2018-05-15

Aktuella nyheter

Lösenordsskyddad nyhet
2018-06-10

Lösenordsskyddad nyhet
2018-06-10

Kallelse och agenda till ordinarie årsstämma i Brf Soldäcket 29/5 2018
2018-05-15

Arkiv

Hissen PLLT2: service kommer 30/7
Visades t o m: 2018-08-01

Hissdörr PLLT2 trasig entreplan -Felanmäld
Visades t o m: 2018-06-29

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2018-06-12

Garage städning 16 maj kl 08:30
Visades t o m: 2018-05-31

"Städkväll" brf Soldäcket 16/5
Visades t o m: 2018-05-16

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2018-04-27

Uppdaterad: Reparatör är här, så nu fungerar fläktarna till lägenheterna igen
Visades t o m: 2018-02-08

Frånlufts fläkt har stannat: Reparatör påväg
Visades t o m: 2018-02-10

Bredband/TV driftstörning Ownit
Visades t o m: 2017-12-17

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2018-03-04

Säg JA till permanent båttrafik!?
Visades t o m: 2017-12-28

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-11-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-09-01

Stämmoprotokollet för 2017
Visades t o m: 2017-09-03

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-06-25

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-06-18

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-06-04

Dags för vår årliga "städdag" 13 maj
Visades t o m: 2017-05-13

Fel utskick från Ownit
Visades t o m: 2017-06-01

Uppdaterat: SL kortet gäller på båten Emelie 25/3 - 1/10
Visades t o m: 2017-11-04

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-05-01

Senaste dagen för motioner 1 maj 2017
Visades t o m: 2017-06-04

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-03-12

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-04-01

Tidningsbudet kommer inte in i huset
Visades t o m: 2017-03-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-03-04

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-02-04

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-03-01

Protokoll från efterbesiktning 2016-12-14
Visades t o m: 2017-03-01

Efterbesiktning i lägenheter och hus, 14 december 2016 från kl 8:00
Visades t o m: 2016-12-24

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2017-02-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-11-20

1/11 kanske avbrott på varmvatten i 30 min
Visades t o m: 2016-11-03

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-11-01

Information om e-faktura
Visades t o m: 2017-01-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-12-19

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-07-03

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-06-19

Torktumlaren fixad...
Visades t o m: 2016-06-21

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-08-30

Äntligen Årsredovisningen för 2015
Visades t o m: 2016-06-12

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-06-23

Städ och fixardag - varmkorv och fika den 21 maj kl 10
Visades t o m: 2016-05-31

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-05-31

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-05-08

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-05-30

Garagestädning
Visades t o m: 2016-04-16

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-05-04

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-04-03

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-03-13

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2016-04-03

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-12-14

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-12-14

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-11-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-11-01

Nytt lösenord för hemsidan fr.o.m 1/10
Visades t o m: 2015-11-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-06-30

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-09-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-09-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-06-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-06-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-06-01

Fortum: Strömavbrott den 13 april
Visades t o m: 2015-04-15

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-04-20

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-04-02

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-04-30

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-03-19

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-03-19

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-04-07

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-03-19

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-03-02

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-03-19

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-03-25

Grageporten är felanmäld -
Visades t o m: 2015-02-02

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-02-04

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-01-29

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2015-01-25

Varning för varmt vatten i kranarna
Visades t o m: 2014-12-21

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-12-14

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-11-21

Varmvattnet i duscharna
Visades t o m: 2014-11-09

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-12-29

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-11-16

Återvinningsrummet
Visades t o m: 2014-09-30

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-10-19

Nu fungerar vår Garage/Branddörr igen
Visades t o m: 2014-10-05

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-09-15

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-07-31

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-06-30

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-05-16

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-06-19

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-05-20

Garaget är städat - kan användas igen
Visades t o m: 2014-04-30

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-05-04

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-05-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-05-22

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-03-21

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-02-28

Passersystemet har fortfarande problem
Visades t o m: 2014-02-19

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-03-05

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-02-14

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-12-31

Besiktnings åtgärder påbörjas i januari
Visades t o m: 2014-03-18

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-03-17

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2014-04-30

Brandtillsyn - information
Visades t o m: 2014-01-19

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-12-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-12-01

Info: Dörröppnare och träpanel i entreen
Visades t o m: 2013-11-10

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-09-29

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-11-22

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-09-29

Bullrigt: Installation av dörröppnare 10-12 september
Visades t o m: 2013-09-20

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-12-02

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-11-27

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-06-30

Nu är garaget städat - så nu kan ni köra in igen
Visades t o m: 2013-06-09

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-06-05

Ekonomisk rapport är utdelad
Visades t o m: 2013-05-29

Nya Garageavtal kommer straxt
Visades t o m: 2013-08-06

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-07-01

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-05-31

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-07-19

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-07-17

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-07-10

Varning!!! Varmt vatten!!!
Visades t o m: 2013-03-06

Bilinbrott även i vårt garage
Visades t o m: 2013-05-22

Bilinbrott i garaget!
Visades t o m: 2013-05-17

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-04-13

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-02-22

Garaget - avtal skriv inte på ännu
Visades t o m: 2013-03-03

Efterkontroll 6 månaders besiktning
Visades t o m: 2012-11-11

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-01-05

Garaget öppet igen!! Välkomna tillbaka.
Visades t o m: 2012-10-08

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2012-09-17

Hundägare PLLT 2
Visades t o m: 2012-12-10

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2012-10-04

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2012-09-27

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2012-10-06

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2013-06-30

Information om markiser
Visades t o m: 2012-10-24

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2012-06-12

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2012-06-12

Cykelpumpar finns nu
Visades t o m: 2012-09-07

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2012-05-31

Årsstämma brf Soldäcket 11 juni, kl 18:30
Visades t o m: 2012-06-11

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2012-05-16

Vill du medverka i styrelsen
Visades t o m: 2012-06-08

Radonmätning
Visades t o m: 2012-04-13

Information om markarbeten i området
Visades t o m: 2012-04-10

Skanska Nya Hem inrättar visningslokal
Visades t o m: 2012-04-10

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2012-03-22

Återvinningsrum och sopsug
Visades t o m: 2012-03-13

Tömning av återvinningsrum
Visades t o m: 2012-03-05

Inflyttning hus 2 klar
Visades t o m: 2012-02-29

Arbeten på områdets gator
Visades t o m: 2012-02-23

Driftstopp i sopsugsanläggningen
Visades t o m: 2012-02-23

Byggplatsinformation
Visades t o m: 2012-02-23

Ny områdeskarta
Visades t o m: 2012-01-28

Underhållsansvar
Visades t o m: 2012-01-25

Markarbeten på gården
Visades t o m: 2012-01-24

Gatunamnen i Henriksdalshamnen
Visades t o m: 2012-01-12

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2012-01-11

Lösenordsskyddad nyhet
Visades t o m: 2011-12-02